**   Nieuwtjes blijven minimaal 2 weken op de site staan (zo nodig langer) Wilt u nieuws melden dat raakvlakken heeft met simmerjunkuierkes of met het gebied rondom Pingjum, dan kunt naar Willem mailen; kijk dan voor het mailadres op het blokje contact.

Attentie

Ondanks het einde van de simmerjûnkuierkes van en door de Wandelaar, blijft deze site bestaan. Dus check de site regelmatig voor nieuwtjes en activiteiten: zoals b.v. de Nacht van de Nacht kuier op 28 oktober vanuit Zurich.

 

 ! LET OP : op Wandelnet.nl staat de Pingjumer Gulden Halsband als wandelroute 5-3 vermeld, maar deze route is niet erg aantrekkelijk. Het is namenlijk zo, dat het deel van Witmarsum naar het Strand totaal anders is dan de route van de Werkgroep PGH. De route van wandelnet gaat van Witmarsum langs de (drukke) Mulierlaan naar Pingjum, vervolgens om het dorp heen naar de Molenlaan en vervolgens via de Waltingalaan naar het Strand> zeker 7 kilometer asfalt ! Niet doen dus, die route, maar gewoon even bij VVV of Elske in Pingjum een PGH route halen en..... genieten maar !


Kuierke routes

Omdat de kuierkeroutes vaak via de Pingjumer Gulden Halsband gaan, hebt u in het vervolg alleen maar de routefolder van de Werkgroep Pingjumer Gulden Halsband nodig om zelf uw route samen te stellen. Onafhankelijk van waar u wilt starten kunt een mooi ontspannen kuierke maken. Veel plezier daarbij !