HET IS NACHT OP ZATERDAG 28 OKTOBER IN ZURICH !


Het duurt nog een paar maanden, maar dan is het op zaterdag 28 oktober ’s-avonds alweer "De Nacht van de Nacht”. Dit is een jaarlijks terugkerend Landelijk Evenement dat nu alweer voor de 3e keer Zurich aandoet. Net als vorig jaar gaan we dit weer vanuit het dorpshuis in Zurich beleven. Het is de bedoeling dat we een wandeling maken in het Zuricher Oord, maar voor het zover is zal er om alvast in de stemming te komen een optreden zijn van Fjo4wer Power. Dit is een dynamisch kwartet vrouwen die voor deze gelegenheid een aantal liederen ten gehore brengen die te maken hebben met de Nacht. Ook onderweg zult u van ze kunnen genieten, waarbij de verwachting is, dat vooral de meerstemmig gezongen stukken erg veel indruk zullen maken. En ook na afloop in het Dorpshuis zult u nog van de dames kunnen genieten. Natuurlijk zou het onderweg ook zomaar kunnen zijn dat er een gedicht opklinkt in en over de Nacht of het Duister. Rest me nog te vertellen, dat we om 19.30 uur op stap gaan en uiterlijk om 21 uur weer terug en dat de inloop voor de start vanaf 19 uur is in Dorpshuis It Leech bij het sportveld in Zurich. Bij de inloop betaalt u Eu 5 en daarvoor heb u recht op 2 consumpties (eventueel 1 voor de "tocht" en 1 na de "tocht") 

Hebt u er nu al zin in? Meldt u dan via de link contact op de site www.simmerjunkuierkes.nl aan (het zou geweldig zijn wanneer ik van tevoren weet hoeveel mensen op dit gebeuren af komen) (ook ivm koffie en thee)

De Nacht heeft natuurlijk ook een website: www.nachtvandenacht.nl