INHOUD:

* het Blokkenkuierke (8 km) Kimswerd

* het Papenlaantjekuierke (4 km) Kimswerd

* het Rommerdalaankuierke (7 km) Pingjum

* samenvoeging van twee kuierkes (13 km) Pingjum

* het Skûtelbankkuierke (7 km) Arum

* het Twirre en Kathuizenkuierke (9 km) Witmarsum

* het land en zeekuierke (6 km) Zurich

* HET BLOKKEN-KUIERKE VANUIT KIMSWERD (plm. 8 km)

start vanaf de brug richting Harlingen; bij rotonde met drie hekken l.a.; na 20 m. l.a. bosje in en paadje diagonaal door bosje volgen; bij uitkomen bosje l.a.; asfaltweg volgen tot bord Dijksterburen en dan l.a. ri. Pingjum; vlak voor 4e woning links l.a. grasdijk op; grasdijk volgen en via haakse bocht naar links tot bruggetje; bruggetje over en grasdijk weer blijven volgen tot asfaltweg; l.a. en via brug naar Greate Pierwei gaan; oversteken naar fietspad en l.a.; na 2 km weer in Kimswerd arriveren

HET PAPENLAANTJE-KUIERKE VANUIT KIMSWERD (plm 4 km)

start vanaf de brug richting Harlingen; bij rotonde met drie hekkenl.a.; na 20 m. l.a. bosje in en paadje linksom op de bosrand volgen; bij uitkomen bosje r.a.; asfaltweg volgen en op fietspad l.a.; fietspad volgen tot voorbij bungalow aan rechterzijde; neem 2e dam links (onverhard pad langs bouwland); pad volgen en op kruising met asfaltweg r.d.(Dijksterbuursterlaan); helemaal uitlopen tot u uitkomt bij de brug in de doorgaande weg in Kimswerd.


* HET ROMMERDALAAN-KUIERKE VANUIT PINGJUM (plm. 7 km)


start bij kaatsveld in noordelijke richting en volg de weg via de Pibemaleane; aan het einde voor de boerderij r.a. Rommerdalaan; dit kronkelende weggetje uitlopen en op kruising l.a.; direct daarna r.a.=vervolg Rommerdalaan; dit "bolle" weggetje helemaal uitlopen en aan het eind r.d. langs de sloot rechts; over of door hek en op de grasdijk l.a.; helemaal uitlopen en op het eind op asfaltweg l.a.; r.d. tot haakse bocht en daar r.a.; eerst betonweggetje, daarna graspad volgen tot kruising met bankje links; l.a. graspad tot asfaltweg en daar r.d. weer naar Pingjum.


** SAMENVOEGING BLOKKENKUIER VANUIT KIMSWERD EN ROMMERDALAANKUIER VANUIT PINGJUM (13 km)


startende vanuit Kimswerd bij: start vanaf de brug richting Harlingen; bij de rotonde met drie hekken l.a.; na 20 m. l.a. bosje in en paadje diagonaal door bosje volgen; bij uitkomen bosje l.a.; asfaltweg volgen tot bord Dijksterburen en dan l.a. ri. Pingjum; weg volgen tot de haakse bocht en daar r.a. betonpad op (Zandweg); betonpad wordt graspad en bij kruising met bankje l.a.; graspad volgen tot asfaltweg en daar r.d. naar Pingjum; bij binnenkomst Pingjum l.a. en weer l.a. * (Rommerdalaan); einde l.a. en direct daarna r.a.=vervolg Rommerdalaan; dit "bolle" weggetje helemaal uitlopen en aan het eind r.d. langs sloot rechts; over of door hek en op grasdijk r.d.; bij bruggetje r.a. bruggetje over en grasdijk blijven volgen tot asfaltweg; l.a. en via brug naar Greate Pierwei gaan; oversteken naar fietspad en l.a.; na 2 km. weer in Kimswerd arriveren.

 * = beginpunt in Pingjum


* HET SKUTELBANK-KUIERKE VANUIT ARUM (plm. 7 km)


start vanaf de brug richting Kimswerd; afslag Achlum r.a. fietspad ri. Achlum; in Achlum l.a. ri. Harlingen; voor de brug l.a. Ludingaweg; weg helemaal uitlopen en r.a. voor boerderij langs; achter de boerderij l.a. grasdijk; grasdijk volgen tot fietspad Kimswerd-Arum; weg oversteken ri. Pingjum; over de brug en bij bietenopslag l.a.; grasdijk opgaan en bij bruggetje(=Skûtelbank) l.a.; schelpenpaadje uitlopen naar volgend bruggetje en hierover gaan; r.d. langs de vaart naar beginpunt


* TWIRRE EN KATHUZENROUTE VANUIT WITMARSUM (plm. 9 km)


start bij voormalig Gemeentehuis in Witmarsum (parkeerruimte!); loop het dorp in en over het bruggetje r.a.; straat uitlopen tot minirotonde en r.d. Mulierlaan ri.Pingjum; na plm. 700 m. r.a. Nesserlaan; helemaal uitlopen en r.d. Riigeweg; 1e weg l.a. Rommerdalaan naar Pingjum; dorp links laten liggen en r.d. Molenlaan; helemaal uitlopen tot Waltingalaan en dan l.a.; uitlopen tot driesprong en r.a. Buitendijk; na 50 m. l.a. door "klaphekje" grasdijk opgaan (dit is de Pingjumer Gouden Halsband); grasdijk volgen en ook de halfverharde dijk naar Koudehuizen; na groene loods aan rechterzijde l.a.; weggetje helemaal uitlopen en dan r.a.; kruising recht oversteken en dorp inlopen; via bruggetje weer bij beginpunt uitkomen.


* LAND EN ZEE KUIER VANUIT ZURICH (plm. 6 km)


start t.o. Pollema's vissersbenodigdheden (parkeren !); ga de zeedijk op en bovenaan l.a.; helemaal doorlopen en na haakse bocht naar links schuin omhoog en aan de landkant naar beneden; door stalen klaphekje en l.a.; bij begin dorp r.a. en na het tunneltje direct l.a.; klinkerweggetje volgen en als het asfalt wordt ook nog tot kruising; op kruising links en rechts ri. Pingjum; boomverwerkendbedrijf links laten liggen en andere zelfde soort bedrijf rechts laten liggen; vlak na woonboerderijtje l.a. graspad; op kruising graspaden met klein bankje l.a. en dit pad helemaal tot voorbij witte huisje rechts uitlopen; l.a. en bij boerderij r.a. naar voetgangersbrug over N31; er over heen gaan en weg oversteken; via stapsteen de zeedijk opgaan en dan l.a.; 1e opgang naar links opgaan en naar beneden tot eindpunt