Hoezo bedreigingen zult u denken............ Een logische gedachte, maar het is wel zeker zo dat men altijd allert moet zijn wanneer het een cultuur historisch landschap betreft. De jongste geschiedenis heeft dit wel aangetoond. Ik bedoel hierbij dat heel veel vernield en teloor is gegaan met alle ruilverkavelingen die in het laatste deel van de 20e eeuw hebben plaats gevonden.

Terpen zijn verdwenen, waterlopen die eeuwenoud waren zijn verlegd of in het ergste geval gedempt, dijken die eeuwen geleden een belangrijke rol speelden in de strijd tegen het water zijn geslegd of in handen gevallen van particulieren die totaal geen notie hadden van de belangrijkheid hiervan. Ook zijn kerkenpaden en halewegen die men vroeger gebruikte om van A naar B te komen bij enorme stukken land getrokken of gesneuveld onder het geweld van landbouwmachines die nu natuurlijk veel zwaarder en groter zijn dan voor die paden geschikt.

Zo is het ook met de Marneslenk gesteld en in het verlengde daarvan de Pingjumer Gouden Halsband. Er is (gelukkig op bescheiden schaal) bebouwing in het gebied gekomen die vloekt met het weidse karakter en nooit in deze vorm goedgekeurd had mogen worden door een welstandkommissie. Ook dat de PGH nog steeds voor een flink deel in particuliere handen is, is een gevaar voor het bestaan ervan.

De nieuwste bedreiging vormen grootschalige plannen om het platteland vol te zetten met buiten proportionele windturbines. Gelukkig is in een rapport in een bijzinnetje gesteld dat zowel de voormalige Middelzee als de voormalige Marneslenk gevrijwaard moeten blijven van windmolens. In hoeverre men van vrijwaring kan spreken, wanneer we te maken krijgen van monsters van wel 160 meter hoog is zeer de vraag en daar mogen wel vraagtekens bij geplaatst worden.