Vaak wordt mij gevraagd (ook door mensen die al heel lang in het gebied wonen) hoe je op de Pingjumer Gulden Halsband moet komen; welnu, hier zijn de route beschrijvingen. Zodra de tijd rijp is (vermoedelijk in mei van dit jaar) zal de route ook gestickerd worden naar de PGH en ook de PGH zelf uiteraard !

Vanuit Arum (plm 1 km): begin bij het informatiebord en loop naar de brug; voor de brug rechtsaf en door lopen tot het eind; over het bruggetje over de Harlingervaart en schelpenpaadje aflopen tot het volgende voetgangersbruggetje (skûtelbank); hier links en u bent op de route. Vanuit Kimswerd (plm 3 km): begin bij het informatiebord en loop in zuidelijke richting (Dijksterbuursterlaan); helemaal uitlopen en dan linksaf; tot driesprong en dan linksaf; voor het 4e huis links (Dijkhuisje op de Blokken) linksaf en u bent op de route. Vanuit Witmarsum: begin bij het voormalige Gemeentehuis (parkeer gelegenheid!) en loop in zuidelijke richting (dit is de route). Vanuit Zurich (plm 1 km): op het pleintje bij vis benodighedenwinkel Pollema de zeedijk opgaan; rechtsaf en op de zeedijk lopen tot de Slotjesbrug over de N31; naar beneden en over de brug naar de boerderij gaan; daar linksaf en u bent op de route. De route is plm 15 km en daar moet u dus 2x de aanlooproute bij op tellen (heen & terug). De aanlooproute vanuit Pingjum staat op het kaartje van de route folder en is plm 1 km !